Usuwanie odpadów

Przywracamy bezpieczeństwo

Odpady niebezpieczne stwarzają duży problem w sytuacji, kiedy nie zostają oddzielone od innych odpadów. Ich oddziaływanie na środowisko, szczególnie w wyniku wieloletniego nagromadzania, może być bardzo poważne.

Działamy dla lokalnych społeczności

Do sukcesów firmy należy realizacja zadania pn. „Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK „Morcinek” w Kaczycach” (w wyniku których usunięto i przetworzono łącznie ponad 2 tyś Mg odpadów) oraz wywóz niebezpiecznych odpadów chemicznych, nielegalnie składowanych na terenie jednej z posesji przy ul. Sosnowej w Żorach.

Unieszkodliwiamy odpady niebezpieczne

Transport odpadów to jeden z głównych elementów procedury związanej z gospodarowaniem odpadami, które przemieszczamy z miejsca zgromadzenia do miejsca ich przetworzenia, unieszkodliwienia.

Infrastruktura i legislacja

Dla zapewnienia właściwej jakości naszych usług oraz kontroli nad całym procesem związanym z unieszkodliwieniem odpadów, firma posiada zajmującą 1400m2 powierzchni własną instalację do przekształcania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Zapewniamy również odbiór i utylizację podkładów kolejowych 17 02 04* w specjalistycznych instalacjach odzysku i unieszkodliwiania potwierdzoną dokumentem (R1).

Zobacz także:

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na Państwa wszelkie pytania i przedstawimy optymalną ofertę.

Dane kontaktowe i lokalizacja