Badania i rozwój

W dążeniu do doskonałości

Gospodarka odpadami komunalnymi jest jedną z charakterystycznych dziedzin szeroko rozumianej gospodarki.

Dzięki innowacyjnym technologiom, odpady, które do tej pory trafiały na składowiska, staną się źródłem paliwa.

Efektywność Pardi

W zakresie produkcji paliw alternatywnych ogromnym sukcesem Spółki jest nabycie praw do patentu pn.:” Sposób utylizacji niebezpiecznych odpadów komunalnych, zwłaszcza z tworzyw sztucznych oraz instalacja do utylizacji niebezpiecznych odpadów komunalnych”.

Ciągły rozwój

Produkcja paliwa alternatywnego nie byłaby możliwa bez tworzenia i wykorzystania nowoczesnych technologii wysokiej jakości oraz maszyn, pozwalających skutecznie przetwarzać odpady w celu ich przygotowania do dalszych procesów odzysku.

Stąd też współuczestnictwo Spółki w opracowywaniu technologii unieszkodliwiania odpadów, w tym szczególnie niebezpiecznych, gdzie jedyną emisją z instalacji będzie wodór i dwutlenek węgla. Rozwiązanie to jest innowacyjnym rozwiązaniem na skalę światową, stwarzającym dodatkową wartość dla potencjalnych klientów.

Zobacz także:

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na Państwa wszelkie pytania i przedstawimy optymalną ofertę.

Dane kontaktowe i lokalizacja