Dbamy o czystość naszego wspólnego środowiska

Celem działań naszej firmy jest troska o otaczające nas środowisko naturalne. W swojej działalności wykorzystujemy i promujemy działania pozwalające zmaksymalizować procesy odzysku i recyklingu, zarówno na poziomie przetwórczym, jak i odzysku energetycznego.

Co jest dla nas ważne

Usuwamy odpady zagrażające lokalnym społecznościom

W ostatnich latach zaobserwowano niebezpieczne zjawisko oparte na wzroście liczby występowania tzw. dzikich wysypisk, nielegalnym transgranicznym przemieszczaniu odpadów oraz składowaniu odpadów niebezpiecznych na terenach opuszczonych obiektów, hal i magazynów.

Więcej o usuwaniu odpadow

Produkujemy najwyższej jakości paliwo alternatywne

Nasze paliwo produkujemy od 2018 roku, a uzyskiwana wysoka wartość opałowa oraz niska zawartość chloru i siarki gwarantują ciągły zbyt produkowanego przez nas surowca energetycznego.

Charakterystyka naszego RDF

Tworzymy przełomowe technologie dla gospodarki odpadami

Produkcja paliwa alternatywnego nie byłaby możliwa bez tworzenia i wykorzystania nowoczesnych technologii wysokiej jakości oraz maszyn, pozwalających skutecznie przetwarzać odpady w celu ich przygotowania do dalszych procesów odzysku.

Nasze innowacyjne technologie
1400 m²

powierzchnia
hali produkcyjnej

64 Mg

produkcja
paliwa RDF / dobę

22 400 Mg

produkcja
paliwa RDF / rok

Bezpieczeństwo ekologiczne
miast i gmin

Odpady niebezpieczne stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Powstają one zarówno w przemyśle, rolnictwie, jak i w gospodarstwach domowych. A odpowiedzialne zarządzanie odpadami to jedna z podstaw w walce o środowisko.

Wzrost konsumpcji w ostatnich dziesięcioleciach znacząco przyczynił się do zwiększenia ilości powstających odpadów przemysłowych i komunalnych. Również ich magazynowanie stało się coraz poważniejszym problemem, ze względu na odpady składowane na nie zawsze przystosowanych do tego celu składowiskach, a także często leżące luzem na tzw. dzikich wysypiskach. Wszystko to przyczynia się do degradacji środowiska, zanieczyszczenia gleb, wód podziemnych i powierzchniowych,itp.

Co więcej niewłaściwa lokalizacja składowiska może również stwarzać zagrożenie epidemiologiczne. Fundamentem dla bezpieczeństwa ekologicznego lokalnych gmin i miast jest redukcja i eliminacja składowanych odpadów trafiających do środowiska naturalnego, które w toku produkcji przetwarzane są na paliwo alternatywne typu RDF. Proces odzysku energii z odpadów stanowi ważny element w gospodarce odpadami, pozwalający na ich pełne zagospodarowanie i zmniejszenie ich ilości dostarczanych na składowiska. To przyszłość, która uchroni obszary zielone, naszą planetę, wpływając korzystnie na ludzi i jakość ich życia.

Więcej o neutralizacji odpadów
orzed2 Przed usunięciem odpadów
po2 Po usunięciu odpadów

Prace badawczo-rozwojowe

Ciągły rozwój firmy Pardii to inwestycja w innowacyjność, wspieranie badań i wdrożenie nowoczesnych technologii. Konieczność nieustannego wdrażania nowości, służy spełnianiu potrzeb środowiskowych i klientów oraz podnoszeniu konkurencyjności oferty poprzez praktyczne rozwiązania systemowe.

Więcej o naszych badaniach

Najważniejsze działania firmy

Produkcja wysokiej jakości paliwa alternatywnego RDF

Nasze paliwo produkujemy od 2018 roku, a uzyskiwana wysoka wartość opałowa oraz niska zawartość chloru i siarki gwarantują ciągły zbyt produkowanego przez nas surowca energetycznego.

Dowiedz się więcej o RDF

Usługi związane z pośrednictwem w przekazywaniu odpadów do przetwarzania oraz unieszkodliwiania

Świadczymy usługi związane z szeroko pojętą gospodarką odpadami, tj. odbioru, transportu, unieszkodliwienia odpadów, a od 4 lat wytwarzamy z frakcji kalorycznej paliwo alternatywne RDF.

Zobacz naszą ofertę usuwania odpadów

Neutralizacja zużytych drewnianych podkładów kolejowych 17 02 04* w procesie R1

Przeprowadzamy proces utylizacji odpadu 170204* (utylizacja podkładów kolejowych, drewnianych słupów telefonicznych i energetycznych) w specjalistycznych instalacjach odzysku i unieszkodliwiania potwierdzony dokumentem (R1).

Przeczytaj więcej

Wspieranie społeczności lokalnej: festyny, inne

Działania firmy to nie tylko uwzględnienie wpływu na środowisko naturalne ale również zaangażowanie w działalność społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej. Wspieramy społeczność lokalną na wiele sposobów.

Misja i filozofia firmy Pardi

Pardi Sp. z o.o.

ul. Morcinka 17, 43-417 Kaczyce

NIP 548 268 00 06, REGON 36 59 44 62
KRS 0000679358, Nr BDO 000014597

jak do nas dojechać wyślij wiadomość/ bok@pardi.pl / zadzwoń/ + 48 533 810 140 /

    Formularz kontaktowy